Mieczysław Karłowicz

Mieczysław Karłowicz
foto: Autor nieznany

Mieczysław Karłowicz urodził się 11 XII 1876 we wsi Wiszniewo na Litwie. Kompozytor i dyrygent, autor wielu pieśni i różnych utworów orkiestrowych, taternik, fotografik, publicysta.
W 1907r. na stałe zamieszkał w Zakopanem. Działał w Towarzystwie Tatrzański, stworzył podwaliny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zginął w Tatrach przysypany lawiną na wschodnich zboczach Małego Kościelca, w trakcie wycieczki narciarsko-fotograficznej 8 lutego 1909r.