XVI Przegląd Zespołów Regionalnych 2017

W dniu 5 listopada 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie odbył się XVI Przegląd Zespołów Regionalnych. W trakcie przeglądu wystąpiły następujące zespoły z terenu Gminy Poronin:

Przegląd nie miał charakteru konkursowego. Zadaniem komisji w składzie:

  • mgr Dorota Majerczyk
  • mgr Halina Maciata – Lassak
  • mgr Jan Karpiel – Bułecka

Komisja postanowiła wyróżnić każdy zespół, określając najlepsze elementy w programie. Zespoły zostały wymienione w kolejności występowania:

  •  „Regle” – zespół wielopokoleniowy, za prezentację widowiska związanego z redykiem i imieninami bacy Jana, bardzo dobry śpiew i taniec oraz odpowiednio dobrane stroje dziewcząt.
  • „Mini Regle” i „Małe Regle” z Poronina, za przekaz tradycyjnego śpiewu i tańca najmłodszym.
  •  „Regle” z Poronina, za dobry, żywiołowy taniec oraz bardzo dobrą muzykę.
  • Szkółka muzykowania regionalnego Dawida Czernika z zespołu „Regle” za dobre wyniki i postępy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • „Małe Harnasie” i „Harnasie” z Suchego, za bardzo dobry śpiew, taniec i muzykę. Szczególne wyróżnienie Komisja przyznaje za tradycyjny śpiew dziewcząt.
  •  „Mali Bystrzanie” i „Bystrzanie” z Nowego Bystrego, za dobrą technikę taneczną chłopców.
  •  „Mały Zbójnicek” i „Zbójnicek” z Zębu za dobry dobór repertuaru tekstów pieśni do wieku dziecięcego, dobrą technikę taneczną oraz estetyczne stroje.