„CZEPINY I WYSTAWIENIE WIECHY” – fragment wesela wysockiego w wykonaniu Zespołu Obrzędowego TKACZE z Wysokiej – 38. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2023

„CZEPINY I WYSTAWIENIE WIECHY” – fragment wesela wysockiego w wykonaniu Zespołu Obrzędowego TKACZE z Wysokiej - 38. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2023
„CZEPINY I WYSTAWIENIE WIECHY” – fragment wesela wysockiego w wykonaniu Zespołu Obrzędowego TKACZE z Wysokiej – 38. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 2023

Dodaj komentarz