Misterium Męki Pańskiej na ulicach Krempach

Misterium Krempachy Zielony Jawor 2024

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, ale też z tego, co się widzi”.

Piękne misterium Męki Pańskiej rozpisane na XIV stacji pokazali w Niedzielę Palmową mieszkańcom Krempach członkowie zespołu Zielony Jawor. W to dość chłodne i kapryśne popołudnie na ulice wyległa prawie cała społeczność Krempach. Było niesłuszne skazanie, cierniem ukoronowanie, przymuszenie Szymona do pomocy w niesieniu krzyża, spotkanie z Matką Bożą, św. Weroniką i wszystko to, co znane nam jest z Ewangelii.

To już drugi raz, kiedy Zespół Zielony Jawor wystawia takie przedstawienie. Wiele wskazuje na to, że uliczne misterium Męki Pańskiej stanie się nową tradycją.

/KW

Dodaj komentarz